Jag heter Martin och vill förmedla mina erfarenheter

BlindMartin

När jag var 21 år var jag med om en sprängolycka. Ett av mina stora intressen då var att tillverka fyrverkeripjäser, smällare och bomber. Ett ödesdigert misstag i föräldrarnas villa ledde till en explosion där jag miste synen och delar av händerna.

Nu är jag 34 år och har hållit föreläsningar i mer än tre år. Jag får ofta ett bra gensvar av mina åhörare. Mina föreläsningar handlar bland annat om människans sociala relationer, om utanförskap och delaktighet, om att uppskattas eller utnyttjas, om orsaken till våld och konfl ikter i samhället, om ansvar, förståelse och tålamod, om vad det innebär att tänka positivt, om hur man hjälper, stärker och motiverar sig själv och andra att uppnå sina egna personliga mål, att få ett innehållsrikt liv och ett okrossbart självförtroende!