Borås 070830

Martin Ryström född 760622, har varit på Särlaskolan och föreläst om värdegrund och berättat om sitt liv på ett sådant sätt som fångade 120 ungdomar under en timmas tid.
Efter föreläsningen bearbetade de sex klasserna stoffet genom diskussioner och brevskrivning till Martin. Det framkom entydigt från samtliga elever att detta möte med Martin hade alla tagit till sitt hjärta.
Vi kan varmt rekommendera Martin Ryström.

Särlaskolan, 2007-08-30

Berit Johansson
Tel: 033-357871

---------------------------------------------------------

Referens

Av föreläsningen upplevde vi att Martin ville förebygga att man som ungdom borde lyssna mer på vuxna och ta del av deras erfarenheter. Martin ville ge eleverna olika verktyg, som de sedan kan använda sig av för att inte komma i situationer som inte ger postivit tillbaka till dem. Han poängterade att han definitivt inte är ett föredöme, och vill genom sina erfarenheter tala om vad hans tidigare val i livet har gett honom för konsekvenser.

Martin berättade hur sprängolyckan, som orsakade att han misste sin syn, har påverkat hans liv idag. Han pratade mycket om värdegrundsfrågor såsom, trygghet, attityd, utanförskap/delaktighet värdighet, visdom, förtroende, tillit och ansvar.

Martin bjöd in till samtal och egna åsikter kring ovanstående områden.
Vi anser att elever från år 7 och upp till gymnasiet är en bra målgrupp för Martin att föreläsa för.

Våra elever har uttryckt att det var intressant och givande.

Hälsningar Eva!

Eva Hallagård
Resursskolan Solbacken/Brunn
Ulricehamn
0321 - 595585/86

---------------------------------------------------------